Konateľ spoločnosti, skončil postgraduálne štúdium Financií a Bankovníctva na Katz Graduate School of Business Pittsburghskej univerzity v Spojených štátoch s titulom Master of Business Administration a má dvadsaťročné skúsenosti z oblasti investičného bankovníctva a korporátnych financií.

+421 903 706 472