Grantový fundraising

Grantový fundraising

Fundraising sa v súčasnosti používa najčastejšie v spojení s financovaním mimovládneho sektora, ktorý si musí zabezpečiť zdroje na svoju činnosť. A práve úlohu fundraisingu je tieto zdroje vyhľadávať a zabezpečovať tak chod organizácie. Z pohľadu grantového fundraisingu je našim cieľom nájsť vhodnú formu financovania projektového zámeru našich klientov z dostupných grantov a fondov.  Vo svete fondov a grantov sa však dá ľahko stratiť bez skúsenosti a znalosti problematiky. My ale vieme ako na to, my vieme, ktorá je tá správna cesta pre váš projektový zámer.  Nižšie vám dávame možnosť jednoduchými odpoveďami predstaviť nám váš projektový zámer, ktorý bude pre nás podkladom pre aktívny grantový fundraising zabezpečujúci jeho financovanie.

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje:

Údaje o projekte:

Oblasť projektu (povinné)

Typ Projektu (povinné)

Vlastníctvo objektov (povinné)