Verejné obstarávanie

Služby spoločnosti Cassis Consult v súvislosti s procesom verejného obstarávania zahŕňajú prípravnú fázu verejného obstarávania s ohľadom na predmet obstarania, zabezpečenie prieskumu trhu, výber vhodnej metódy VO, prípravy súťažných podkladov, prípravy ostatnej nevyhnutnej dokumentácie a komunikáciu vo v rámci komplexného zabezpečenia procesu verejného obstarávania.

Zabezpečenie komplexnej služby zahŕňa úvodnú projekciu harmonogramu procesu verejného obstarávania pravidelnú informovanosť klientov o priebehu súťaže až po riešenia náprav či námietok.