Spracovanie strategických dokumentov

Súčasťou projektov bývajú rôzne prílohy, ktoré sú vyžadované poskytovateľmi grantov či dotácií. Niektoré dokumenty vyžadujú vzhľadom na ich obsah a rozsah osobitný prístup. Spoločnosť Cassis consult má skúsenosti s prípravou rôznych typov strategických dokumentov ako sú:

  1. Štúdie uskutočniteľnosti
  2. Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  3. Finančné plány
  4. Business plány, Analýzy potrieb klienta a iné dokumenty z oblasti zdravotníctva, životného prostredia a ostatných spoločensko – ekonomických oblastí