O nás

Kto sme

Sme ľudia, nadšenci, ktorých baví vymýšľať riešenia, ako zrealizovať vaše projektové zámery.

Riešenie vždy existuje, len treba nájsť tú správnu cestu. Tím našej spoločnosti je zložený z profesionálov, ktorí sa odborne venujú individuálnym potrebám klientov. Naše služby poskytujeme na vysokej úrovni pri akceptovaní špecifického prostredia jednotlivých zdrojov financovania projektových zámerov. Dôraz pri našej práci kladieme hlavne na dlhodobé vzťahy s našimi klientami.
Naša úspešnosť pri schvaľovaní projektov je vysoko nadpriemerná pohybujúca sa okolo 80-90%. Celkovo sme pomohli klientom prostredníctvom grantov a dotácií získať vyše 70 mil. €.

Poslanie
Klienti majú svoje sny, ale často sa neodhodlajú ich realizovať. MY posúvame klienta tam, kam by sa sám nikdy neodhodlal, a tým jeho sny meníme na skutočnosť.

Vízia
Našou víziou je ÚSPECH. Úspešnosť projektov prináša spokojnosť našich klientov. Dlhodobá spokojnosť našich klientov prináša úspech našej spoločnosti a napĺňa tým našu víziu.

Mílniky histórie
2004

• Založenie spoločnosti Cassis consult

2006 - 2009

• Personálne posilnenie a rozšírenie priestorových podmienok spoločnosti.

2012

• Zavedenie systému kvality na základe príručky kvality.

2012

• Rozšírenie priestorových podmienok spoločnosti.

2012

• Spoločnosť Cassis consult sa stáva spoluzakladajúcim členom Slovenskej asociácie grantových poradcov.

Internetová stránka spoločnosti Cassis consult, s.r.o. bola spolufinancovaná Európskou úniou 80,75% a štátnym rozpočtom 14,25% na základe schváleného projektu s kódom 22320220096 a názvom Inovovanie IKT a webového portálu, implementácia obchodného systému v spoločnosti Cassis consult, s.r.o., predloženého v rámci výzvy s kódom OPBK/2013/2.2/11.

Náš tím
  • Ing. Andrej Maas

    Konateľ spoločnosti, jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti styku s klientmi z rôznych oblastí a realizovaní širokého...

Výhody
icon1

Kvalifikovaný prístup – sme odborníci v tom, čo robíme, sme zorientovaní a vyznáme sa vo svete eurofondov, máme dlhodobé skúsenosti z prostredia verejnej a štátnej správy.

icon2

Zhmotňujeme vaše vízie do reality a prispôsobujeme vaše zámery pre možnosti získania dotácie či grantu.

icon3

Spôsob komunikácie a hľadania spoločného riešenia je vedený s maximalizáciou výhod pre klienta, konzultácie a poradenstvo sa snažíme riešiť priamo v klientskom prostredí.

icon3

Medzinárodné skúsenosti – členovia tímu spoločnosti Cassis consult majú skúsenosti s riešeniami zo zahraničných spoločnosti a so zahraničnými partnermi.

Naše prednosti
icon1

Spoľahlivosť – dodržiavanie termínov, sledovanie a starostlivosť o termíny v rámci projektového cyklu.

icon2

Široká oblasť pôsobenia – máme rozhľad a vieme sa orientovať v rôznorodých oblastiach grantového financovania a vieme poskytnúť služby rôznym typom subjektov z verejeného či súkromného sektora.

icon3

Flexibilita - reakcie na požiadavky zákazníka, prispôsobovanie sa okolnostiam vývoja situácie klienta a jeho projektu.

icon3

Individuálny prístup ku klientom – každý klient je špecifický svojim prostredím, svojou organizačnou štruktúrou, svojim financovaním, či svojimi pracovnými postupmi. Naša spoločnosť rieši pracovné aktivity s ohľadom na individualitu našich klientov s cieľom nastaviť harmonický vzťah, na základe ktorého implementácia projektu prebehne bez problémov.

14 rokov Cassis consult

14 rokov kvalitnej práce pre našich klientov. Stante sa aj vy jedným z nich.