Referencie

 • Mestský Úrad Galanta

  Mestský Úrad Galanta

  Projektový tím - MsÚ Galanta: „Spolupráca s Cassis consult pri príprave žiadosti o NFP prebehla na vysokej odbornej a profesionálnej...

  Čítať viac

 • Hotel Majolika v Modre

  Hotel Majolika v Modre

  Prestavba a dostavba objektu starej Majoliky - Modra na hotel Majolika a múzeum keramiky. Ing. Štefan Gregorička, riaditeľ hotela Majolika...

  Čítať viac

 • Rímskokatolícka cirkev

  Rímskokatolícka cirkev

  Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra: „Spolupráca so spoločnosťou Cassis consult bola skutočne nadpriemerne dobrá. Aj napriek časovej tiesni, v ktorej sme...

  Čítať viac

 • Spoločnosť OPTIMIZE-ROI, s.r.o.

  Spoločnosť OPTIMIZE-ROI, s.r.o.

  Štúdia uskutočniteľnosti pre výrobu elektrickej a tepelnej energie z biologických odpadov. Spoločnosť realizovala daný projekt a premenovala sa na Astom4PS....

  Čítať viac

 • Spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r.o.

  Spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r.o.

  Štúdia uskutočniteľnosti pre potreby rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti OSPRA-INVEST spol. s.r.o.....

  Čítať viac

 • Spoločnosť L.S.M. s.r.o.

  Spoločnosť L.S.M. s.r.o.

  Modernizácia výrobnej technológie spoločnosti L.S.M spol. s.r.o.....

  Čítať viac

 • Spoločnosť L. a R. D. spol. s r.o.

  Spoločnosť L. a R. D. spol. s r.o.

  Výskum materiálovo-technologického zloženia štiepaných tvárnic....

  Čítať viac

 • Spoločnosť 303 s.r.o.

  Spoločnosť 303 s.r.o.

  Zvýšenie efektivity výroby spoločnosti 303 s.r.o.....

  Čítať viac

 • Obec Tureň

  Obec Tureň

  Revitalizácia verejného priestranstva v centrálnej časti obce Tureň....

  Čítať viac

 • Obec Čataj

  Obec Čataj

  Rekonštrukcia a prístavba kultúrno – spoločenských priestorov v obci Čataj....

  Čítať viac

 • KŠÚ Trenčín

  KŠÚ Trenčín

  Rekonštrukcia a modernizácia školy Dopravná akadémia, Trenčín....

  Čítať viac

 • Obec Nitrica

  Obec Nitrica

  Revitalizácia centrálnej zóny v obci Nitrica....

  Čítať viac

 • Obec Sekule

  Obec Sekule

  Obnova ZŠ Sekule....

  Čítať viac

 • Obec Melčice – Lieskové

  Obec Melčice – Lieskové

  Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Melčice-Lieskové....

  Čítať viac

 • Obec Kaplna

  Obec Kaplna

  Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkcným využitím v obci Kaplna....

  Čítať viac