Výber úspešne zrealizovaných projektov

Hotel Majolika v Modre

Prestavba a dostavba objektu starej Majoliky - Modra na hotel Majolika a múzeum keramiky. Ing. Štefan Gregorička, riaditeľ hotela Majolika v Modre: „Pri tak náročnej rekonštrukcii technickej kultúrnej pamiatky starej továrne majoliky na 4 hviezdičkový hotel bola spolupráca s Vami na vysokej odbornej úrovni, ostáva len poďakovať. Ďakujem.“
Čítať viac