Kapitálové, finančné a investičné poradenstvo, akvizície podnikov, analýza potrieb klienta

  1. Analýza potrieb klienta
  2. Fúzie a akvizície podnikov
  3. Strategické poradenstvo
  4. Vyhľadávanie strategických a finančných investorov