Hodnotenie od našich klientov

Mestský Úrad Galanta

Projektový tím - MsÚ Galanta: „Spolupráca s Cassis consult pri príprave žiadosti o NFP prebehla na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, konzultanti flexibilne reagovali na naše otázky a požiadavky, v problematike sa veľmi dobre orientovali. Výsledkom spolupráce bolo podanie žiadosti o NFP v dohodnutom termíne, vrátane všetkých požadovaných príloh. Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne.“...
Čítať viac

Hotel Majolika v Modre

Prestavba a dostavba objektu starej Majoliky - Modra na hotel Majolika a múzeum keramiky. Ing. Štefan Gregorička, riaditeľ hotela Majolika v Modre: „Pri tak náročnej rekonštrukcii technickej kultúrnej pamiatky starej továrne majoliky na 4 hviezdičkový hotel bola spolupráca s Vami na vysokej odbornej úrovni, ostáva len poďakovať. Ďakujem.“
Čítať viac

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra: „Spolupráca so spoločnosťou Cassis consult bola skutočne nadpriemerne dobrá. Aj napriek časovej tiesni, v ktorej sme projekty podávali, si pracovníci spoločnosti Cassis consult zachovali rozvahu a profesionálny pokoj, ktorý umožnil pripraviť kvalitný projekt v pokojnej atmosfére.“...
Čítať viac

Obec Chtelnica

Obec Chtelnica: „Za Obec Chtelnicu vyjadrujeme maximálnu spokojnosť so spoluprácou so spoločnosťou Cassis consult, s.r.o., vyzdvihujeme jej profesionálny prístup, maximálnu ústretovosť pri riešení vzniknutých problémov.“...
Čítať viac