Služby spoločnosti Cassis consult, s. r. o.

Naše služby vychádzajú z našich skúseností, a každá zo služieb, ktoré ponúkame, je riadená manažérom, ktorý bol trénovaný v danom odvetví a dosiahol výborné výsledky. Ponúkame služby:

Kapitálové, finančné a investičné poradenstvo

 1. Analýza potrieb klienta
 2. Fúzie a akvizície podnikov
 3. Strategické poradenstvo
 4. Vyhľadávanie strategických a finančných investorov

Grantové poradenstvo a konzultácie

 1. Konzultácie k projektovému zámeru
 2. Návrh projektu pre získanie grantu či dotácie
 3. Prehodnotenie neúspešnej žiadosti

Projektový manažment

 1. Spracovanie projektových žiadostí
 2. Implementácia projektov
 3. Monitorovanie projektu

Verejné obstarávanie

Strategické dokumenty

 1. Štúdie uskutočniteľnosti
 2. Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja
 3. Finančné plány
 4. Business plány
 5. Analýzy potrieb klienta a iné dokumenty z oblasti zdravotníctva, životného prostredia a ostatných spoločensko – ekonomických oblastí