Mesto Nováky

Územný plán sídelného útvaru, mesta Nováky – aktualizácia.
Mesto Nováky: „Vzájomná spolupráca so spoločnosťou Cassis consult, s.r.o. v oblasti prípravy a podávania žiadosti o NFP ako aj v oblasti implementácie projektov je bezproblémová, pracovníci Cassis Consult, s.r.o. sú odborne zdatní, tvoriví a ústretoví. Dohodnuté termíny sú pre nich záväzné.“

Comments are closed.