Mestský Úrad Galanta

Projektový tím - MsÚ Galanta: „Spolupráca s Cassis consult pri príprave žiadosti o NFP prebehla na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, konzultanti flexibilne reagovali na naše otázky a požiadavky, v problematike sa veľmi dobre orientovali. Výsledkom spolupráce bolo podanie žiadosti o NFP v dohodnutom termíne, vrátane všetkých požadovaných príloh. Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne.“

Comments are closed.