Obdobie 2014-2020

Spoločnosť Cassis consult má prehľad v rôznych oblastiach grantového financovania aj pre nové progamové obdobie 2014-2020 a jej skúsený tím je zorientovaný v komplikovanom bludisku dokumentov, ktorých pochopenie je časovo náročná záležitosť.

Comments are closed.