Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra: „Spolupráca so spoločnosťou Cassis consult bola skutočne nadpriemerne dobrá. Aj napriek časovej tiesni, v ktorej sme projekty podávali, si pracovníci spoločnosti Cassis consult zachovali rozvahu a profesionálny pokoj, ktorý umožnil pripraviť kvalitný projekt v pokojnej atmosfére.“

Comments are closed.