Mesto Nová Dubnica

Zníženie energetickej náročnosti Materská škola Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská Nová Dubnica.

Mesto Nová Dubnica: „Spoločnosť Cassis consult je charakterizovaná: príjemnými ľuďmi, skúsenými a odbornými konzultantmi – manažérmi, ktorí sú zárukou bezproblémovej implementácie projektu, komplexným poradenstvom a starostlivosťou o klienta“

Pôvodný stav:

Comments are closed.