Konateľ spoločnosti, jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti styku s klientmi z rôznych oblastí a realizovaní širokého spektra projektov sú zárukou jeho odbornosti a kvalifikovanosti v oblasti riadenia projektov. Ing. Maas je zodpovedný za procesy súvisiace s verejným obstarávaním, v rámci ktorého realizoval značné množstvo súťaží.

+421 911 414 161