20.3.2015 Výstavba multifunkčných ihrísk

20.3.2015 Výstavba multifunkčných ihrísk

Dňa 20.3.2015 vyhlásil úrad splnomcnenca vlády pre mládež a šport výzvu na predkladanie projektov výstavby multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Oprávnenými subjektami, ktoré môžu získať dotáciu 95% sú subjekty verejnej správy, tretí sektor a iné relevantné organizácie v zmysle výzvy.

Na výzvu sú vyčlenené 4 mil. €. Minimálna výška dotácie je 30.000€, maximálna 50.000€

Termín predkladania žiadostí je do 20. mája 2015.

S prípravou projektovej žiadosti vám radi pomôžeme.

Comments are closed.