Recent Posts by sona pisova

07.12.2015 Výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejnych budov

7.12.2015 vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgána Ministerstva životného prostredia SR výzvu zameranú na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov. V rámci tejto výzvy môžu získať ústredné orgány štátnej správy 100 mil.€ a subjekty územnej samosprávy, čo sú VÚC, mestá a obce 50 mil. €, ktoré môžu použiť na: zníženie spotreby energie pri prevádzke...
Čítať viac

30.4.2015 Výzva na verejné osvetlenia

30.4.2015 bola v rámci operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásená výzva na modernizáciu verejného osvetlenia, ktorej cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá. Finančný limit na jeden projekt je 700tis. € (min. 10tis.) Spolufinancovanie 5% Termín na podanie žiadosti je 30.9.2015 Termín realizácie do 31.12.2015 Bližšie informácie...
Čítať viac

30.4.2015 Výzva na verejné osvetlenie

30.4.2015 bola v rámci operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásená výzva na modernizáciu verejného osvetlenia, ktorej cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie. Zostručnená výzva tu: Zostručnená Vyzva_Osvetlenie S prípravou žiadosti a kompletizáciou dokumentácie Vám radi pomôžeme. Tešíme sa na spoluprácu...
Čítať viac

20.3.2015 Výstavba multifunkčných ihrísk

Dňa 20.3.2015 vyhlásil úrad splnomcnenca vlády pre mládež a šport výzvu na predkladanie projektov výstavby multifunkčných ihrísk zameraných predovšetkým na deti a mládež. Oprávnenými subjektami, ktoré môžu získať dotáciu 95% sú subjekty verejnej správy, tretí sektor a iné relevantné organizácie v zmysle výzvy. Na výzvu sú vyčlenené 4 mil. €. Minimálna výška dotácie je 30.000€, maximálna 50.000€ Termín...
Čítať viac

Recent Comments by sona pisova

    No comments by sona pisova yet.