22.12.2014 Harmonogram výziev v rámci OP Kvalita životného prostredia

22.12.2014 Harmonogram výziev v rámci OP Kvalita životného prostredia

22.12.2014 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Harmonogram nájdete tu Harmongram-výziev-OP-KŽP

Najbližšie sa očakáva výzva v marci 2015 zameraná na Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách a na Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd.

Comments are closed.