22.12.2014 Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

22.12.2014 Výzva na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Prostredníctvom výzvy je možné financovať projekty zamerané na zmenu palivovej základne z tuhého paliva na environmentálnejšie priateľnejšie palivo alebo na napojenie sa na centrálny zdroj tepla. Okrem toho je možné minimalizovať nepriaznivé vplyvy podporou obnoviteľných zdrojov energie - biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia ako aj inštaláciu tepelných čerpadiel

Viac nájdete v skrátenej verzií výzvy - Výzva emisie-vykurovanie 2014_2 - skrátená verzia

Comments are closed.