30.4.2015 Výzva na verejné osvetlenia

30.4.2015 Výzva na verejné osvetlenia

30.4.2015 bola v rámci operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásená výzva na modernizáciu verejného osvetlenia, ktorej cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá.

Finančný limit na jeden projekt je 700tis. € (min. 10tis.)

Spolufinancovanie 5%

Termín na podanie žiadosti je 30.9.2015

Termín realizácie do 31.12.2015

Bližšie informácie v podobe zostručnenej výzvy nájdete časti aktuálne výzvy a samozrejme vám ich aj radi poskytneme telefonicky či osobne.

S prípravou žiadosti a kompletizáciou dokumentácie Vám radi pomôžeme. Tešíme sa na spoluprácu

Comments are closed.