Hodnotenie od našich klientov

Mesto Nováky

Územný plán sídelného útvaru, mesta Nováky – aktualizácia. Mesto Nováky: „Vzájomná spolupráca so spoločnosťou Cassis consult, s.r.o. v oblasti prípravy a podávania žiadosti o NFP ako aj v oblasti implementácie projektov je bezproblémová, pracovníci Cassis Consult, s.r.o. sú odborne zdatní, tvoriví a ústretoví. Dohodnuté termíny sú pre nich záväzné.“...
Čítať viac

Typografia plus, s.r.o.

Modernizácia tlačiarenských technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Typografia plus s.r.o.. Mgr. Pavol Polgár, Typografia Plus: „Spoluprácu so spoločnosťou Cassis consult hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem najmä ústretový a profesionálny prístup, v neposlednom rade však dosiahnutie úspešného schválenia nášho projektu .“...
Čítať viac

Štúdio TEXO s.r.o.

František Pisca, štúdio TEXO: „Na hodnotenie spolupráce s firmou Cassic consult nám stačia tri slova "ochota, flexibilita, odbornosť"...
Čítať viac

Rímska únia Rádu sv. Uršule

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Angely Merici v Trnave. Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát Uršulínok: „So spoluprácou s Vami sme boli spokojné. Oceňovali sme zvlášť čestnosť a trpezlivosť, s ktorou firma riešila ťažkosti...
Čítať viac