Inovatívny prístup

Inovatívny prístup

Inovatívne riešenia projektových zámerov prinášajúce pridanú hodnotu projektu, ktorá zvyšuje jeho hodnotenie.

Comments are closed.